اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی کشور13//

 

 

 

 

 

بسیاری از عزیزانی که با شرکت بین المللی ره گشای مبین تماس میگیرند از داشتن مجوز اخذ مجوز سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی کشور جهت بهره برداری رادیویی اظهار بی اطلاعی میکنند  

لذا به آن دسته از عزیزانی که قصد بهره برداری از سیستمهای رادیویی را به هر دلیلی دارند توصیه میشود نسبت به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی کشور اقدام و سپس با توجه به ظرفیت خرید بیسیم و یا تکرار کننده مندرج در مجوز مربوطه اقدام به خرید نمایند 

بدیهی است این شرکت با توجه به مجوز بهره بردار و در راستای قوانین مربوطه مجاز به فروش تجهیزات رادیویی خواهد بود با سپاس

شرکت بین المللی ره گشای مبین