«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»

بیسیم دستی موتورولا, اخذ مجوز رادیویی, بیسیم خودرویی, موتورولا
شرکت مبین رادیو، سال 1395 را به شما تیریک عرض نموده و سالی سرشاز از سلامتی و برکت برای شما آرزو دارد.